Ny bygning til uddannelse og forskning – bachelorprojekt 2020

Mit eksamensprojekt tog udgangspunkt i Københavns Universitets Søndre Campus, der jeg planlagde og udformede en ny bygning på 6.000 m2 . Bygningen indeholder blandt andet cykelkælder, fællesområder, auditorier, læsesale, forskerceller og kontorer, og skulle supplere og optimere udnyttelsen af universitetets bygninger. Idéen fik jeg af min gode praktikvejleder på 6. semester. Inspiration til arealprogrammet fandt jeg blandt andet i Studiemiljøundersøgelse 2019 (Rambøll, 2019), der de studerende efterlyser fred og ro til gruppearbejde og selvstudium. Bygningen er tilpasset områdets lokalplan og eksisterende arkitektur. Den indeholder en række bæredygtige tiltag, inklusive grønne tage, lokal afledning af regnvand, solcelleanlæg og tilpassede og fremtidssikrede ventilationsløsninger. Byggesystemet i form af søjler og bjælker med stabiliserende kerner og skivefunktion i etagedæk sikrer bygningens indvendige fleksibilitet ved fremtidig ombygning til ændrede behov. De forskellige rum- og bygningsfunktioners placering i forhold til hinanden, adgangsforhold, drift og vedligehold, bygningsdybder, dagslysindfald, lydisolering, brandstrategi og udbudsstrategi er eksempler på noget af det, der er tænkt over og arbejdet med i dette projekt.

✔️Hjælp til hele processen

✔️mak-logo

✔️Professionel rådgiveransvarsforsikring

Har du spørgsmål så kontakt mig i dag

Find mine kontaktoplysninger herunder.

Firma

Danielsen Konstruktion 

CVR: 35008543

Kontakt

Mail: info@danielsenkonstruktion.dk 

Telefon: 30 30 24 27