REFERENCER

Tilbygning i Rødovre 2021

Tilbygning indeholdende nyt køkken og inddragelse af overbygget terrasse til ny stue, i alt 34 m2 nyt boligareal. Danielsen Konstruktion udarbejdede på opdrag fra Arkitektfirma Byder ApS et komplet sæt tegninger til myndighedsprojekt og ansøgning om byggetilladelse. 

Trækonstruktioner i gulve, vægge og tag. Ydervæg klædt i skifer, tag med tagpap og god udluftning af konstruktionen. Store vinduespartier for godt dagslysindfald.

Tilbygning i Værløse 2018

Tilbygning indeholdende entré og gæstetoilet, 5 m2 boligareal. Boret betonfundament, støbt terrændæk, væg- og tagkonstruktion i træ med stålplader på taget. Danielsen Konstruktion udførte på opdrag fra Arkitektfirma Byder ApS plantegning, snittegning og principskitse for kloak. 

Carport i Kgs. Lyngby 2018

Klassisk carport med redskabsskur, 40 m2 sekundær bebyggelse. Danielsen Konstruktion stod på opdrag fra Tegnestuen FJ for afdækning af myndighedskrav, kommune- og lokalplanskrav og tinglyste servitutter. Derefter udarbejdede jeg tegninger som blev brugt til ansøgning om byggetilladelse, da placeringen lå uden for det, der i Bygningsreglementet hedder ”byggeretten”.​

Tilbygning i Helsinge 2018

Tilbygning og udnyttelse af garage til boligformål, i alt 32 m2 nyt boligareal. Danielsen Konstruktion udarbejdede på opdrag fra Tegnestuen FJ udvalgte tegninger til myndighedsprojekt, blandt andet eksisterende forhold og fremtidige facader, udført i træbeklædning. 

​Ny kvist i Helsinge 2018

En lille kvist der gør en stor forskel. 1,5 m2 nyt boligareal hæver loftshøjden, tilfører dagslys og bedrer udnyttelsen af 1. sal markant. Udført i samme stil som eksisterende kvist, og med respekt for det gamle bindingsværkshus. Danielsen Konstruktion udførte optegning af eksisterende forhold og ny kvist til myndighedsprojekt, i samarbejde med Tegnestuen FJ. 

✔️Hjælp til hele processen

✔️mak-logo

✔️Professionel rådgiveransvarsforsikring

Har du spørgsmål så kontakt mig i dag

Find mine kontaktoplysninger herunder.

Firma

Danielsen Konstruktion 

CVR: 35008543

Kontakt

Mail: info@danielsenkonstruktion.dk 

Telefon: 30 30 24 27