Priser​

Freelancearbejde og opgaver som afregnes på timebasis: efter aftale.

Priseksempler

Idéoplæg

Barsler I med en drøm om nybyg, tilbygning eller ombygning? Så lad os tage et afklarende møde, enten ved fremmøde eller over telefonen:

 • Afklaring af behov, krav og ønsker
 • Umiddelbare muligheder og begrænsninger
 • Overordnet lovgivning
 • Økonomi


​Pris: gratis i Hovedstadsområdet og Nordsjælland.


​Indledende rådgivning

I nogle tilfælde kan man have behov for at undersøge love og regler nærmere inden man beslutter sig.

 • Afdækning af myndighedskrav, kommune- og lokalplaner, tinglyste servitutter, mm.


​Pris: fra 3.000 kr inkl. moms.


​Skitseforslag

Når I beslutter jer for at gå videre med jeres byggedrøm udarbejder jeg et skitseforslag på baggrund af vores idéoplæg. Dette indeholder:

 • Afdækning af myndighedskrav, kommune- og lokalplaner, tinglyste servitutter, mm.
 • Opmåling og fotografering af eksisterende forhold
 • Udarbejdelse af situationsplan, plantegning, snittegning og facadetegninger
 • Forslag til materialevalg

Pris: fra 7.500 kr inkl. moms.

Myndighedsprojekt

​Hvis I ønsker hjælp til hele eller dele af processen, fra idéoplæg via skitseforslag til ansøgning om byggetilladelse, så udarbejder jeg alle de nødvendige dokumenter og tegninger, og tager om hånd om selve ansøgningen for jer.

 • Situationsplan, plantegning, snittegning, facadetegninger og kloakplan
 • Overordnede beskrivelser af materialer og konstruktioner
 • Beregning af konstruktioners u-værdier
 • Ansøgning om byggetilladelse


​Pris: fra 12.500 kr inkl. moms for en garage eller anden sekundær bebyggelse, fra 18.750 kr inkl. moms for en tilbygning.

Opmåling af bygninger

I er som bolig- eller bygningsejere ansvarlige for, at oplysningerne i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) er korrekte. Jeg udfører opmåling og optegning af bygninger til benyttelse i forbindelse med huskøb og hussalg, til ejendomsvurdering, beregning af husleje, boligsikring, og til indberetning til BBR.

 • Opmåling af eksisterende forhold
 • Udarbejdelse af situationsplan og planer, og eventuelt snittegning og facadetegninger.

Pris: fra 6.250 kr inkl. moms.

Varmetabsberegning

Pris: fra 3.215 kr inkl. moms.

Alle priser er vejledende og afhængige af byggeriets kompleksitet.

Kontakt mig for et uforpligtende tilbud.

✔️Hjælp til hele processen

✔️mak-logo

✔️Professionel rådgiveransvarsforsikring

Har du spørgsmål så kontakt mig i dag

Find mine kontaktoplysninger herunder.

Firma

Danielsen Konstruktion 

CVR: 35008543

Kontakt

Mail: info@danielsenkonstruktion.dk 

Telefon: 30 30 24 27