Byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse ved byggeri

Jeg forener dine drømme med love og regler

​Ønsker du hjælp til at søge byggetilladelse? Så kan jeg hjælpe dig. Jeg er uddannet bygningskonstruktør og medlem af Konstruktørforeningen, og jeg har stor ekspertise med bygge- og ibrugtagningstilladelser.

Mit speciale er at hjælpe kunderne med at kombinere deres ønsker og drømme med diverse love og regler. Mine kunder er blandt andet fra Gentofte, Charlottenlund, Lyngby og omegn.

Undgå alle bekymringer i ansøgningsprocessen

​Der er en lang række planer og love, som skal overholdes i et byggeprojekt. Bygningsreglementet opdateres ofte, og det er i bund og grund bedre at overlade byggetilladelsen til en professionel rådgiver.

Jeg tilbyder hjælp med at søge tilladelse til at bygge udestue, garage eller carport, men det kan også være til et nybyggeri, en ombygning eller en større ombygning.

Jeg tager mig kort sagt af hele processen, så du undgår at skulle tænke på love, regler og skemaer. Samtidig hjælper jeg med at gennemtænkte byggeprojektet fra start til slut.

Et rådgivningsforløb kan blandt andet inkludere:

  • Afdækning af planmæssige forhold, myndighedskrav, servitutter, bevaringsværdi med videre.
  • ​​Opmåling og optegning af eksisterende forhold.
  • ​Udarbejdelse af skitseforslag eller dispositionsforslag med forslag til materialer og konstruktioner. Forskellen på skitse- og dispositionsforslag er detaljeringsgraden. Det kan være planløsninger, facader og snittegninger.
  • ​​Udarbejdelse af myndighedsprojekt. Det kan være situationsplan, plantegninger, facader, snittegning med overordnet redegørelse for materialevalg og/eller redegørelse for kloakforhold.
  • ​​Ansøgning om byggetilladelse. Det vil typisk være redegørelse for planlagt arbejde, byggeret og helhedsvurdering, brand- og konstruktionsklasse samt erklæring om relevante tekniske forhold. Dertil kommer eventuelle ansøgninger om dispensationer og byggearbejde i forhold til planmæssige forhold, tinglyste servitutter, BBR og så videre.

Ibrugtagningstilladelse før bygningen må anvendes

​Inden du kan tage det nye byggeri i brug, skal det færdigmeldes, så du kan få den nødvendige ibrugtagningstilladelse fra kommunen. Ved færdigmeldingen skal du indsende erklæring og dokumentation for, at det færdige byggeri er i overensstemmelse med byggetilladelsen og bygningsreglementet.

Dokumentationskravet er større, end det tidligere har været. Jeg kan hjælpe med at indsamle, fremskaffe og indsende den relevante og nødvendige dokumentation.

Eksempler på dokumentation:

  • Erklæring om, at det færdige byggeri er i overensstemmelse med byggetilladelsen og bygningsreglementet.
  • ​Dokumentation for, at den færdige bygning overholder bygningsreglementets bestemmelser, og at den lever op til funktionskravene. Det kan være beskrivelser, forudsætninger, beregninger, tegningsmateriale, prøvninger, målinger og så videre.
  • ​​Drifts- og vedligeholdelsesmanual for byggeriets installationer.

Få mere at vide om hjælp til at søge byggetilladelse

​Du er velkommen til at høre mere om min rådgivning og om, hvordan jeg kan hjælpe i forbindelse et byggeprojekt. Jeg tager gerne en snak om dine ønsker og behov, og jeg udarbejder gerne et uforpligtende tilbud med en god pris for at hjælpe med at søge om byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse.

✔️Hjælp til hele processen

✔️mak-logo

✔️Professionel rådgiveransvarsforsikring

Har du spørgsmål så kontakt mig i dag

Find mine kontaktoplysninger herunder.

Firma

Danielsen Konstruktion 

CVR: 35008543

Kontakt

Mail: info@danielsenkonstruktion.dk 

Telefon: 30 30 24 27